Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- Rondvraag

De reeds ontvangen inbreng van de D66-fractie bij de Wet medische hulpmiddelen (35043) zal voorafgaand aan de inbrengdatum alvast onder de aandacht van de commissie worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer