Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 2 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Dossiercontrole (33.980) (T02676)

-
Toezegging T02676 - Dossiercontrole

Brief van de minister voor Medische Zorg en Sport van 24 juni 2019 in reactie op de brief van de commissie van 29 mei 2019 (verslag schriftelijk overleg; 33980, L)

De commissie besluit dit onderwerp op 9 juli 2019 opnieuw ter bespreking te agenderen en daarbij ook de brief aan de Tweede Kamer over het aangekondigde nieuwe wetsvoorstel, waarvan de Eerste Kamer heden een afschrift heeft ontvangen (33980, M), te betrekken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer