Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verdere modernisering van de Huurcommissie en introductie van een verhuurderbijdrage (34.652)

-
Toezegging T02576

Toezegging Noodknop (34.652)

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake mensen met een middeninkomen op de woningmarkt (34652, F) wordt aangehouden tot 10 september 2019. De staf gaat na wat de Tweede Kamer ten aanzien van de aan haar toegezonden gelijkluidende brief heeft besloten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman