Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.) (T02625)

- 28750 / toezeggingen T02624 en T02625

Beleidskader gemeentelijke herindeling; Toezegging Nader bezien Wet arhi (34.805 e.v.); Toezegging Toezenden Beleidskader (34.805 e.v.)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 juli 2019 inzake beantwoording commissiebrief inzake Beleidskader gemeentelijke herindeling en Wet Arhi (28750, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02624 en T02625 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman