Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Incidentele suppletoire begroting winstafdracht De Nederlandsche Bank (DNB) 2013 (33.548)

- Mededelingen en informatie

De commissie zal bij het kennismakingsgesprek met de Algemene Rekenkamer ook informeren naar (het beschikbaar komen van) de zienswijze op het nieuwe kapitaalbeleid van de DNB


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren