Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet fiscale arbitrage (35.110)

- 35110

Wet fiscale arbitrage

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren