Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)

-
35054

Aanvullingswet geluid Omgevingswet

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 10 september 2019, wanneer alle wet- en regelgevingsproducten inzake de stelselwijziging van het omgevingsrecht die op dit moment ter behandeling voorliggen in de Eerste Kamer, geagendeerd zullen worden ter bespreking van de behandelingsprocedure.
De griffie wordt verzocht voor de vergadering van 10 september 2019 een tentatief tijdschema voor de behandelingsprocedure op te stellen


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer