Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juli 2019
1.
35122

Wet straffen en beschermen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2019.

2.
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, met een korte correctietermijn gelet op het zomerreces.

3.
T02610 + T02489 + T02564

Toezegging Kamer schriftelijk informeren over richtinggevend perspectief herziening stelsel van de rechtsbijstand (34.775 VI); Toezegging Rechtsbijstand (32.399 / 31.996 / 32.398); Toezegging Gesubsidieerde rechtsbijstand (34.775)

De commissie besluit een commissiebrief te sturen waarin wordt gevraagd naar het percentage van 20% van de rechtzoekenden dat niet tevreden is over bijstand van een pro-Deo advocaat.

4.
T01437

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32.168)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 3 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

5.
Kennismakingsgesprek Raad voor de rechtspraak

De commissie gaat graag in op het verzoek van de Raad voor de rechtspraak voor een kennismakingsgesprek. De voorkeur gaat daarbij uit naar een gesprek eind november/begin december a.s.

Twee weken voor het gesprek zal in de commissie geïnventariseerd worden welke onderwerpen zij met de Raad wenst te bespreken. Deze zullen gedeeld worden met de Raad. De commissie geeft aan tevens graag vooraf op de hoogte gesteld te worden van de onderwerpen die de Raad wil bespreken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren