Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel DNA-verwantschapsonderzoek in het strafrecht (32.168)

-
T01437

Toezegging Evaluatie wetsvoorstel DNA-verwantschaponderzoek (32.168)

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 3 juli 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren