Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van GroenLinks (Veldhoen). De SP-fractie sluit zich aan bij de vragen van de GroenLinks-fractie. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd, met een korte correctietermijn gelet op het zomerreces.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren