Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 juli 2019
1.
35210 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota)

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 10 september 2019 te houden.

2.
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake reactie op het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) (34031, L) besluit de commissie op 10 september gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.

3.
34878, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake ontwerp-Besluit register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2019 inzake reactie op vragen Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman