Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake reactie op het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) (34031, L) besluit de commissie op 10 september gelegenheid te bieden tot het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman