Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet register onderwijsdeelnemers (34.878)

- 34878, F

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van OCW inzake ontwerp-Besluit register onderwijsdeelnemers; Wet register onderwijsdeelnemers

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juli 2019 inzake reactie op vragen Besluit register onderwijsdeelnemers (34878, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman