Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juli 2019
1.
35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag te verplaatsen naar 10 september 2019. De fractie van D66 (Bredenoord) levert vandaag al inbreng, waarbij de fracties van CDA en PvdA zich aansluiten.

2.
35137

Aanpassing referentielanden voor vaststelling geneesmiddelenprijzen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 september 2019.

3.
35146

Wijziging Wet langdurige zorg om personen met een psychische stoornis toegang te bieden tot deze wet

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
35210 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2019 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

5.
Voortgang implementatie nieuwe Donorwet en communicatieplan actief donorregistratiesysteem

Conceptbrief in reactie op de brieven van de minister voor MZS van 26 april 2019 (33506, AA) en 14 mei 2019 (33506, AB)

De conceptbrief wordt op enkele punten aangepast, en zal deze week ter vaststelling worden verspreid onder de leden van de commissie.

6.
Toezegging T02701 - Wachttijden voor transgenderzorg

Brieven van de minister voor MZS van 29 mei 2019 inzake kwartiermaker transgenderzorg (34650, E) en van 28 juni 2019 over de voortgang (31016/29689, A)

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van SP (Gerkens) en SGP (Van Dijk). De conceptbrief wordt deze week ter vaststelling verspreid onder de leden van de commissie.

7.
Toezegging T02676 - Dossiercontrole

Brieven van de minister voor MZS van 24 juni 2019 (33980, L) en 2 juli 2019 (33980, M)

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan en besluit de toezegging in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel als openstaand geregistreerd te laten staan.

8.
Voorlopig budgettair kader Wlz 2020

Brief van de minister van minister van VWS van 24 juni 2019 (34104, Q)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

9.
Mededelingen en informatie

De commissie stelt voor medio oktober of in november een kennismakingsgesprek te houden met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving.
De wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35161) zal als nieuw aangemeld wetsvoorstel op 10 september 2019 nogmaals onder de aandacht van de commissie worden gebracht.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer