Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

De commissie besluit de inbrengdatum voor het nader voorlopig verslag te verplaatsen naar 10 september 2019. De fractie van D66 (Bredenoord) levert vandaag al inbreng, waarbij de fracties van CDA en PvdA zich aansluiten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer