Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 juli 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Dossiercontrole (33.980) (T02676)

-
Toezegging T02676 - Dossiercontrole

Brieven van de minister voor MZS van 24 juni 2019 (33980, L) en 2 juli 2019 (33980, M)

De commissie neemt de brieven voor kennisgeving aan en besluit de toezegging in afwachting van het aangekondigde wetsvoorstel als openstaand geregistreerd te laten staan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer