Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

-
Mededelingen en informatie

Het lid Kox (SP) wijst op het conceptwetsvoorstel Grondwetsherziening zittingsduur Eerste Kamer en herzieningsprocedure dat zonder overleg met het parlement in internetconsultatie is gegeven. Dit acht hij niet correct. Besloten wordt dit punt mee te nemen bij de bespreking van de procedure van de behandeling van (de (gedeeltelijke) kabinetsreactie op) het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman