Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Halfjaarlijks toezeggingenrappel BIZA

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 inzake halfjaarlijks rappel toezeggingen besluit de commissie de minister per brief te vragen om verzoeken om verschuiving van deadlines bij toezeggingen altijd te motiveren. Tevens wenst zij de minister te vragen dit alsnog te doen bij een aantal nader te noemen toezeggingen. Ten aanzien van de in de brief van 3 september jl. genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

Rappel:

T01804: de toezegging staat nog open; desgewenst kan deze betrokken worden bij de bespreking van de kabinetsreactie op het rapport van de Staatscommissie parlementair stelsel op 24 september 2019.
T02238: de toezegging blijft op 'deels voldaan' staan in afwachting van indiening en behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel.
T02265: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02275: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02276: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02280: de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02425: de toezegging staat nog open.
T02575: de toezegging staat nog open.
T02578: de toezegging staat nog open.
T02580: de toezegging staat nog open.
T02626: de toezegging staat nog open.
T02627: de toezegging staat nog open.
T02657: de toezegging staat nog open.

Vooruitblik:

T01443: de toezegging staat nog open.
T01687: de toezegging staat nog open.
T01688: de toezegging staat nog open.
T02426: de toezegging staat nog open.
T02463: de toezegging staat nog open.
T02737: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman