Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Machtigingswet oprichting Invest-NL (35.123)

-
35123

Machtigingswet oprichting Invest-NL

De commissie besluit inbreng te leveren voor nader voorlopig verslag op 1 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer