Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)

- Toezegging T02745 - Uiteenzetting sturen over hoe de verschillende fosfaatsystemen zich tot elkaar verhouden

Brief van de minister van LNV van 11 juli 2019 (35208, E)

De commissie besluit de brief van de minister van LNV van 19 juli 2019 voor kennisgeving aan te nemen. Voorts besluit de commissie de toezegging T02745 als voldaan aan te merken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer