Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
1.
35210 VI

Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem). Het conceptverslag zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd.

2.
32.317, KD

Brief van de commissaris voor de Veiligheidsunie van de Europese Commissie inzake nader politiek dialoog over het achtste voortgangsverslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese Veiligheidsagenda; JBZ-Raad

De commissies besluiten tijdens de eerstvolgende vergadering inbreng te leveren voor een nadere politieke dialoog met de Europese Commissie. Inbreng zal worden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Van Hattem).

3.
32.317, KE

Brief van de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid inzake Verslag van de informele JBZ-Raad op 18-19 juli 2019 te Helsinki; JBZ-Raad

De commissies besluiten de brieven 32317, KE, 32317 KF en 32317 KG - voor wat betreft de onderwerpen die de beide commissies raken - voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren