Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
1.
35086

Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Veldhoen), PvdA (Recourt) en SP (Janssen) gezamenlijk

2.
35058

Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van VVD (Meijer).

3.
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 24 september 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019 (of, zo dit de ministers niet schikt, op 15 oktober 2019).

De commissie besluit tevens de brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 29 augustus 2019 en 6 september 2019, te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

4.
35080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel af te doen als hamerstuk.

5.
T02709

Toezegging Toezenden brief inzake kabinetsprogramma economische veiligheid

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 21 augustus 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

6.
33032 / 33 514 (R1998), N

Kabinetsreactie op aanbevelingen van de Staatscommissie Herijking ouderschap

De commissie besluit op 8 oktober 2019 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

7.
34775 VI, AX

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van een algemeen overleg in de Tweede Kamer, waarbij de brief van 12 juli 2019 betrokken wordt.

8.
34775 VI, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over ontevredenheid over bijstand van een pro-Deo advocaat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van 27 augustus 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Inventarisatie behoefte aan een kennismakingsgesprek met de voorzitter College van procureurs-generaal

De commissie gaat graag in op het verzoek van de voorzitter van het College van procureurs-generaal voor een kennismakingsgesprek. De staf wordt verzocht een datum te plannen. Twee weken voor het gesprek zal de commissie gespreksonderwerpen inventariseren.

10.
Inventarisatie behoefte aan een kennismakingsgesprek met de Hoge Raad

De commissie gaat graag in op het verzoek van de Hoge Raad voor een kennismakingsgesprek. De staf wordt verzocht een datum te plannen. Twee weken voor het gesprek zal de commissie gespreksonderwerpen inventariseren.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren