Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018 (34.775 VI)

-
T02709

Toezegging Toezenden brief inzake kabinetsprogramma economische veiligheid

De commissie besluit de brief van de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 21 augustus 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

-
34775 VI, AX

Brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de voortgangsbrief Programma Rechtsbijstand; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van een algemeen overleg in de Tweede Kamer, waarbij de brief van 12 juli 2019 betrokken wordt.

-
34775 VI, AW

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over ontevredenheid over bijstand van een pro-Deo advocaat; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2018

De commissie besluit de brief van 27 augustus 2019 van de minister voor Rechtsbescherming voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren