Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)

-
34997

Wet experiment gesloten coffeeshopketen

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 24 september 2019. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording van de in het verslag gestelde vragen, stelt zij voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019 (of, zo dit de ministers niet schikt, op 15 oktober 2019).

De commissie besluit tevens de brieven van de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid, d.d. 29 augustus 2019 en 6 september 2019, te betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren