Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Reactie halfjaarlijks toezeggingenrappel BZK

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019

Het verslag van een schriftelijk overleg wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in het verslag genoemde toezeggingen beslist de commissie als volgt:

Rappel:

T02660: de toezegging is voldaan.

Vooruitblik:

T02532: de toezegging staat nog open en de deadline wordt verschoven naar 1 januari 2020.
T02533: de toezegging staat nog open.
T02536: de toezegging staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman