Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 24 september 2019 te houden. In het (voorlopig) verslag wordt in elk geval een vraag over de voorgestelde nieuwe Afdeling
Koninkrijksgeschillen binnen de Raad van State opgenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman