Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs (34.031)

-
34031, G

Motie-Bruijn (VVD) c.s. inzake wettelijke kwaliteitscriteria voor leraren die onderwijs geven in een vreemde taal; Aanbieden van onderwijstijd in de Engelse, Duitse of Franse taal voor het primair onderwijs

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media inzake het onderzoeksrapport "Zicht op vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) wordt geleverd door de fractie van de VVD (De Bruijn-Wezeman).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman