Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (32.402)

-
Toezegging T02174 - Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

Brief van de minister van MZS van 5 juli 2019 (32402, AA)

De commissie besluit de toezegging op deels voldaan te laten staan in afwachting van de evaluatie.

-
Toezegging T02175 - Jaarlijkse monitoring

Brief van de minister voor MZS van 19 augustus 2019 met de tweede monitor Wkkgz (32402, AB)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de kabinetsreactie af. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer