Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg (33.168)

-
33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg - Brief, met bijlagen, van de minister van VWS, de minister voor MZS en de staatssecretaris van VWS van 9 juli 2019 (33168, O)

Naar aanleiding van de brief van 9 juli 2019 van de bewindspersonen van het ministerie van VWS en gelet op de beleidslijn inzake het aanhouden van wetsvoorstellen tijdens de plenaire behandeling (34775, AB) adviseert de commissie het College van Senioren de plenaire behandeling, van het op 9 december 2014 op verzoek van de toenmalige minister van VWS aangehouden wetsvoorstel (33168), voort te zetten. Zij stelt voor het plenaire debat over het wetsvoorstel te houden op 5 november 2019.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer