Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Evaluatie (32.402) (T02174)

-
Toezegging T02174 - Evaluatie van de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg

Brief van de minister van MZS van 5 juli 2019 (32402, AA)

De commissie besluit de toezegging op deels voldaan te laten staan in afwachting van de evaluatie.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer