Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Jaarlijkse monitoring (32.402) (T02175)

- Toezegging T02175 - Jaarlijkse monitoring

Brief van de minister voor MZS van 19 augustus 2019 met de tweede monitor Wkkgz (32402, AB)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en wacht de kabinetsreactie af. De staf wordt verzocht de commissie te informeren over de behandeling in de Tweede Kamer.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer