Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet medische hulpmiddelen (35.043)

- 35043

Wet medische hulpmiddelen

Inbreng voor nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Prins) en D66 (Bredenoord). De overige fracties sluiten zich bij deze vragen aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer