Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedoniƫ (35.180)

- 35180

Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedoniƫ

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op een nader te bepalen datum. Naar verwachting betreft het een korte plenaire behandeling.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk