Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
1.
34430, F

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430, F) besluit de commissie dit onderwerp mee te nemen in het kennismakingsgesprek met de minister van BZK op 15 oktober 2019. Vervolgens wordt de brief opnieuw geagendeerd in de commissievergadering van 29 oktober 2019. Voorzitter en staf stellen een concept voor een procedure voor behandeling op.

2.
Toezegging T02577

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652)

De brief van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2019 inzake beantwoording vragen van de PvdD-fractie over Aanpak Goed Verhuurderschap en bekendheid en toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02577 als voldaan.

3.
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2019 inzake gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties (34349, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.

4.
Toezegging T01237

Toezegging Toezending conceptversie richtlijn (22.112 / 31.544, CK)

De brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 10 september 2019, voor zover betrekking hebbend op deze toezegging (35000 V, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. Toezegging T01237 staat nog open.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman