Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding (34.349)

-
34349, G

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de wenselijkheid van een onderzoek om gezichtsbedekkende kleding in zijn algemeenheid te verbieden bij manifestaties en demonstraties; Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2019 inzake gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties (34349, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman