Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430)

-
34430, F

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met de kabinetsreactie op het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel; Staatscommissie Parlementair Stelsel

Naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2019 inzake kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (34430, F) besluit de commissie dit onderwerp mee te nemen in het kennismakingsgesprek met de minister van BZK op 15 oktober 2019. Vervolgens wordt de brief opnieuw geagendeerd in de commissievergadering van 29 oktober 2019. Voorzitter en staf stellen een concept voor een procedure voor behandeling op.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman