Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652) (T02577)

-
Toezegging T02577

Toezegging Voorlichtingscampagne (34.652)

De brief van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 september 2019 inzake beantwoording vragen van de PvdD-fractie over Aanpak Goed Verhuurderschap en bekendheid en toegankelijkheid van de Huurcommissie (34652, G) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02577 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman