Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Financiën (FIN) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2018 (34.775)

-
WRR-rapport "Weten is nog geen doen"

De brief van de minister voor Rechtsbescherming van 3 juli 2019 inzake beantwoording aanvullende vragen over WRR-rapport "Weten is nog geen doen" (34775, AS) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman