Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2019 (35.000 XIII)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen EZK

Verslag schriftelijk overleg (35000 XIII, E)

De commissie besluit:
- Toezegging T01036 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar januari 2021;
- Toezegging T02126 op voldaan te zetten;
- Toezegging T02459 op voldaan te zetten;
- Toezegging T02505 op voldaan te zetten.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer