Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 september 2019
1.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO

Brief van de staatssecretaris van I&W van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 XII, H))

De commissie besluit de toezeggingen T02719, T02740 en T02741 als openstaand te beschouwen en zal de staatssecretaris van I&W verzoeken de Eerste Kamer te informeren over de vervolgstappen inzake de aanpak van asbestdaken.

2.
Toezegging T02715 - De Kamer een contourennota inzake de ordening op het spoor aanbieden

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 19 augustus 2019 (23645 / 34914, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.

3.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

De commissie besluit:
- Toezegging T02437 als voldaan te beschouwen.
- Toezegging T02444 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Toezegging T02750 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Ten aanzien van de toezeggingen T02255, T02439 en T02442 een brief te sturen aan de minister van BZK over de deadline.

4.
Voorbereiding deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet (34986)

De voorbereidingsgroep deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet koppelt terug uit haar bijeenkomst van hedenmiddag, waarbij thema's en deskundigen zijn geïnventariseerd. De commissie stemt in met de gekozen thema's en de te benaderen deskundigen.

5.
Voorhang Tijdelijk besluit verlenging geldigheidsduur rijbewijs in bepaalde gevallen

Brief van de minister van I&W van 19 september 2019 in reactie op de brief van 13 september 2019 (verslag schriftelijk overleg (29398, O)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de fractie van het CDA (Prins-Modderaar). De commissiebrief zal zo spoedig als mogelijk verstuurd worden naar de minister van I&W.

6.
Besluit tot oprichting van de Stichting Global Center on Adaptation

Brief van de minister van I&W van 5 september 2019 (35.276, EK, A en TK, 1)

De commissie besluit de brief van 5 september 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Rondvraag

Het lid Kluit (GroenLinks) wijst op de brief die de commissies EUZA en I&A/JBZ zullen versturen aan de Tweede Kamerrapporteurs over transparantiebeleid in het Europese wetgevings- en besluitvormingsproces. In deze brief is een passage opgenomen over de vertrouwelijkheid van stukken inzake de ingebrekestelling van de Europese Commissie aangaande de implementatie van de mer-richtlijn.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer