Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)

- Halfjaarlijks rappel toezeggingen IWO

Brief van de staatssecretaris van I&W van 5 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 XII, H))

De commissie besluit de toezeggingen T02719, T02740 en T02741 als openstaand te beschouwen en zal de staatssecretaris van I&W verzoeken de Eerste Kamer te informeren over de vervolgstappen inzake de aanpak van asbestdaken.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer