Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019 (35.000 VII)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen BZK (IWO-toezeggingen)

Brief - met bijlage - van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 september 2019 in reactie op de brief van 11 juli 2019 (verslag schriftelijk overleg (35000 VII / 35000 IV, D))

De commissie besluit:
- Toezegging T02437 als voldaan te beschouwen.
- Toezegging T02444 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Toezegging T02750 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2021.
- Ten aanzien van de toezeggingen T02255, T02439 en T02442 een brief te sturen aan de minister van BZK over de deadline.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer