Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging De Kamer een contourennota inzake de ordening op het spoor aanbieden (34.914) (T02715)

-
Toezegging T02715 - De Kamer een contourennota inzake de ordening op het spoor aanbieden

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&W van 19 augustus 2019 (23645 / 34914, A)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer