Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet forensische zorg (32.398)

-
T02718

Toezegging Voorleggen ontwerpbesluit inzake uitwerking "regeling weigerende observandi" (32.398)

De commissie besluit in nader schriftelijk overleg te treden. De staf zal een concept voor een commissiebrief opstellen, die per e-mail voorgelegd zal worden aan de leden van de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren