Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging vermelding van geslacht in de geboorteakte (33.351)

-
T01914

Toezegging Evaluatie drie jaar na inwerkingtreding Transgenderwet (33.351)

De commissie besluit de brief van de minister voor Rechtsbescherming, d.d. 11 september 2019, voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren