Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Organiseren van kansspelen op afstand (33.996)

-
T02753

Toezegging Toezenden ontwerp Regeling kansspelen op afstand (33.996)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden en opnieuw te agenderen op 1 oktober 2019.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren