Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 september 2019
1.
35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden totdat het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State bekend is. De commissie verzoekt de staatssecretaris van BZK om spoed te betrachten bij het informeren van de Kamer over dit standpunt.

2.
Mededelingen en informatie

Het lid Ganzevoort (GroenLinks) vraagt naar de termijn waarop de (inhoudelijke) reactie van de BES-eilanden op de voortgangsrapportage sociaal minimum de Kamer zal bereiken. De griffie gaat dit na.

3.
Rondvraag

Het lid Gerbrandy (OSF) vraagt om een toelichting op de val van de regering van Sint Maarten. Diverse commissieleden schetsen de context.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman