Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35.099 (R2114))

- 35099 (R2114)

Rijkswet Koninkrijksgeschillen

De commissie besluit het voorbereidend onderzoek aan te houden totdat het standpunt van de Rijksministerraad ten aanzien van de reactie van de vice-president van de Raad van State bekend is. De commissie verzoekt de staatssecretaris van BZK om spoed te betrachten bij het informeren van de Kamer over dit standpunt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman