Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 september 2019
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519) (T01768)

- Toezeggingen T01768 en T02621

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Vormgeving studentenenquête (34.911); Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2019 inzake Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 (31288, H) te betrekken bij de bespreking van de nog te ontvangen Strategische Agenda hoger onderwijs. De toezeggingen T01768 en T02621 worden als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman