Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 24 september 2019
1. 35104

Afschaffen van de fusietoets in het funderend onderwijs

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 15 oktober 2019 te houden.

2. Toezegging T02401

Toezegging Toezegging toesturen uitkomsten accreditatieonderzoek NVAO inzake de Geneeskundeopleiding (34.035)

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 juli 2019 inzake geneeskundestudenten in hun coschapfase (34035, AG) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02401 als voldaan.

3. Toezeggingen T01768 en T02621

Toezegging Instroommomenten masteropleidingen (33.519); Toezegging Vormgeving studentenenquĂȘte (34.911); Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De commissie besluit de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 september 2019 inzake Monitor beleidsmaatregelen hoger onderwijs 2018-2019 (31288, H) te betrekken bij de bespreking van de nog te ontvangen Strategische Agenda hoger onderwijs. De toezeggingen T01768 en T02621 worden als voldaan aangemerkt.

4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel minister van OCW

Naar aanleiding van het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 september 2019 inzake halfjaarlijks toezeggingenrappel besluit de commissie over een aantal toezeggingen in nader schriftelijk overleg met de minister te treden. Ten aanzien van de in het eerdere overleg genoemde toezeggingen besluit zij als volgt:

T01398: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T01763: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02066: de toezegging is voldaan.
T02061: de toezegging is voldaan.
T02067: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02200: de toezegging is deels voldaan; de einddatum wordt naar 1 juli 2021 verschoven.
T02201: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02336: de toezegging staat nog open.
T02334: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02419: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02421: de toezegging is deels voldaan.
T02448: de toezegging staat nog open.
T02497: de toezegging staat nog open.
T02623: de toezegging staat nog open.
T02622: de toezegging staat nog open.
T02422: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02722: meenemen in het nader schriftelijk overleg; de toezegging blijft open staan.
T02723: de toezegging staat nog open.
T02055: de toezegging blijft op deels voldaan staan.
T02620: de toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.

De commissie merkt op dat op de toezeggingen T01756 en T02714 niet gereageerd is. Zij neemt deze mee in het nader schriftelijk overleg met de minister.

5. 31288

Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid

De brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2019 inzake hoofdlijnen van de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie wacht de Strategische Agenda zelf af.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman